27. 10. 2014 Barbora Lungová

Barbora Lungová Světy umění mají svá patra 27. 10. 2014 Anotace Příspěvek se bude vztahovat k praktickým dopadům „vágních“ a „čistých“ estetických kritérií na každodenní umělecký provoz. Bude zkoumán vztah mezi reputací galerií nebo umělců a jejím vlivem na organizaci uměleckých učilišť s ohledem jak na oficiální hodnocení dle Registru uměleckých výkonů, tak na neoficiální […]

13. 10. 2014 Petra Skřiváčková

Petra Skřiváčková Virtuální realita: interaktivní technologie a lidské tělo 13. 10. 2014 Anotace Umění, které by nemohlo vzniknout bez spolupráce s techniky a vědci. Umění, které aktualizovalo diskuzi nejen o obecném vztahu člověka k technologiím, ale také o dualismu lidské mysli na jedné straně a fyzického těla na straně druhé. Mluvíme zde o umění virtuální […]

29. 09. 2014 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Umelecké stratégie vo vedeckom výskume 29. 09. 2014 Anotace Čo sa stane, keď prehlásime svoj vedecký výskum za umelecké dielo? Akým spôsobom môžeme ako sociálni vedci benefitovať z využívania umeleckej infraštruktúry a osvojovania si metodických postupov typických pre súčasné umenie? Na pôde inštitucionálneho prístupu k umeniu a sociálnej ontológie aktérskych sietí bude v […]