09. 11. 2015 Zdeněk Trávníček

Zdeněk Trávníček Logika, x-phi a confirmation bias 09. 11. 2015 Anotace Přednáška se bude zabývat možností použití formálně-logických postupů při modelování situace, kdy do argumentace vstupuje confirmation bias. Nejprve bude zkoumáno, zda (a případně jak) je možno překonat mezeru mezi tzv. čistou logikou a aplikovanou logikou pomocí Krieselova squeezing argumentu. Následně bude krátce představen confirmation […]