23. 02. 2015 Aleš Horák

Aleš Horák Morální subjekt v rámci teorie identity 23. 02. 2015 Anotace Příspěvek pojednává o vlastnostech morálního subjektu s ohledem na teorii identity. Konkrétně jsou představeny psychologická koncepce (Derek Parfit) a animalismus (Eric T. Olson). Teorie jsou představovány s přihlédnutím k jejich významu pro etiku. Jsou zhodnoceny jejich pozitivní dopady na morální zkoumání, stejně jako […]