09. 05. 2016 Hana Řehulková

Hana Řehulková Objektivní estetika Karla Čapka 09. 05. 2016 Anotace Přesto, že je přinejmenším sporné, zda lze řadit Karla Čapka mezi představitele české filozofie, filozofické aspekty jeho tvorby a myšlení jsou opakovaně předmětem zájmu i filozofických odborných studií. Ty se zaměřují zpravidla na témata (vycházející nejčastěji z odkazů na jeho práci Pragmatismus čili filozofie praktického […]