31. 10. 2016 Tomáš Kufa

Tomáš Kufa Psychologická diagnostika na psychiatrii: Mezi nemocí a osobním svérázem 31. 10. 2016 Anotace „Byl jsem poučen o tom, že netrpím duševní nemocí v pravém slova smyslu, ale určitou charakterovou a temperamentovou odchylkou, která se může projevovat různými patologickými projevy…“ je v různých formulacích jedno z častých a někdy opomíjených souvětí na konci propouštěcích […]