12. 12. 2016 Martin Prokop

Martin Prokop Charakter filozofické argumentace: Simulační a Doomsday argument 12. 12. 2016 Anotace V příspěvku představím výsledek mé diplomové práce, ve které jsem analyzoval Simulační a Doomsday Argument. Podle prvního z nich žijeme v simulaci, podle druhého lidstvo brzy vyhyne. Předložím přehled předpokladů argumentů, kritiku argumentů a ukáži jejich finální analýzy, které jsou zároveň odpovědí […]