7. 12. 2015 Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek

Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek Nástin systému adaptivní logiky 7. 12. 2015 Anotace V dějinách není ojedinělé, že vědci pracují s teoriemi, které nejsou konzistentní. Například Antoine Lavoiser píše, že zkoumá plyn, který je vzduch a zároveň není vzduch. Přitom tyto nekonzistentní teorie nezabraňují vědcům, aby z nich odvozovali určité závěry a jiné odmítali. Takovéto […]