08. 12. 2014 Aleš Merenus

Aleš Merenus Hledání dokonalého jazyka a absolutní pravdy v české modelové hře 60. let 08. 12. 2014 Anotace Modelová hra představuje dramatický žánr, který plní roli jakési filozofické laboratoře, kde obvykle dochází k ztělesnění a zdivadelnění abstraktních filozofických kategorií, jejichž prostřednictvím dramatický autor zkoumá skutečnost a zejména stav soudobé společnosti. Přednáška bude zaměřena na dvě modelové […]