02. 05. 2016 Zuzana Lukšová

Zuzana Lukšová Rané projevy wyclifovské eklesiologie v Husových kázáních 02. 05. 2016 Anotace Jedním z nejvýznamnějších důvodů, které vedly k Husovu odsouzení jako kacíře a jeho následnému upálení na hranici, bylo jeho pojetí církve, jež definovalo církev jako societas praedestinatorum – společenství předurčených ke spáse. Toto původně augustinovské pojetí přejal Hus od Wyclifa a přiblížil […]