7. 12. 2015 Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek

Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek Nástin systému adaptivní logiky 7. 12. 2015 Anotace V dějinách není ojedinělé, že vědci pracují s teoriemi, které nejsou konzistentní. Například Antoine Lavoiser píše, že zkoumá plyn, který je vzduch a zároveň není vzduch. Přitom tyto nekonzistentní teorie nezabraňují vědcům, aby z nich odvozovali určité závěry a jiné odmítali. Takovéto […]

23. 11. 2015 Ivo Pezlar

Ivo Pezlar Přežití nejelegantnějšího aneb na vzhledu logického systému taky záleží 23. 11. 2015 Anotace Konkrétnímu vzhledu logických systémů se obecně nevěnuje příliš pozornosti. V přednášce se ale pokusím ukázat, že způsob reprezentace může mít mnohem větší vliv na to, jak s logikou pracujeme, než by se na první pohled mohlo zdát. Zaměřím se na […]

09. 11. 2015 Zdeněk Trávníček

Zdeněk Trávníček Logika, x-phi a confirmation bias 09. 11. 2015 Anotace Přednáška se bude zabývat možností použití formálně-logických postupů při modelování situace, kdy do argumentace vstupuje confirmation bias. Nejprve bude zkoumáno, zda (a případně jak) je možno překonat mezeru mezi tzv. čistou logikou a aplikovanou logikou pomocí Krieselova squeezing argumentu. Následně bude krátce představen confirmation […]

12. 10. 2015 Zuzana Rybaříková

Zuzana Rybaříková Jak je důležité míti členy: Russellova teorie deskripcí vs. Leśniewského pojetí jmen 12. 10. 2015 Anotace Když se Stanislaw Leśniewski dočetl o Russellově paradoxu, patrně netušil, že tato antinomie ovlivní celou jeho další akademickou dráhu. Podle zachovaných biografických črt se Leśniewski domníval, že antinomii snadno a rychle vyřeší. Řešení této antinomie pak věnoval […]