10. 10. 2016 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Práce, práce, práce 10. 10. 2016 Anotace Práce produktivní, práce neplacená, práce reproduktivní, práce placená, práce jako naplňování potřeb, práce jako seberozvoj, práce jako socializace, práce jako vykořisťování, práce jako disciplinace, práce jako žádost, práce jako nutnost, práce matka pokroku, práce emancipující, práce zničující, práce fyzická i intelektuální… Práce je jedním z nejbohatších […]

29. 09. 2014 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Umelecké stratégie vo vedeckom výskume 29. 09. 2014 Anotace Čo sa stane, keď prehlásime svoj vedecký výskum za umelecké dielo? Akým spôsobom môžeme ako sociálni vedci benefitovať z využívania umeleckej infraštruktúry a osvojovania si metodických postupov typických pre súčasné umenie? Na pôde inštitucionálneho prístupu k umeniu a sociálnej ontológie aktérskych sietí bude v […]