20. 04. 2015 Robin Kopecký

Robin Kopecký Pátý Bentham 20. 04. 2015 Anotace V přednášce představím naturalistickou interpretaci utilitarismu Jeremyho Benthama, uvedu historický rámec principu užitku a jeho důkaz se zřetelem na lidské motivace, které jsou užity v části důkazu principu užitku. Ačkoliv je Benthamova psychologie redukcionistická, tak má silnou vysvětlující schopnost. Centrální tezí příspěvku je pojetí morální filosofie Benthama […]