07. 03. 2016 Tomáš Zelenka

Tomáš Zelenka Etika a náboženství ve filosofii Františka Mareše 07. 03. 2016 Anotace Český idealistický filosof František Mareš vyšel ve svých etických úvahách z Kantovy Kritiky praktického rozumu: přijal především pojetí autonomní etiky a požadavek odloučení mravnosti od pojmu blaženosti. Mravnost vyvěrá z lidského nitra, kde však nepůsobí ve formě rozumového imperativu, ale jako mravní cit prostředkující mezi lidskou duší […]