10. 10. 2016 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Práce, práce, práce 10. 10. 2016 Anotace Práce produktivní, práce neplacená, práce reproduktivní, práce placená, práce jako naplňování potřeb, práce jako seberozvoj, práce jako socializace, práce jako vykořisťování, práce jako disciplinace, práce jako žádost, práce jako nutnost, práce matka pokroku, práce emancipující, práce zničující, práce fyzická i intelektuální… Práce je jedním z nejbohatších […]

09. 05. 2016 Hana Řehulková

Hana Řehulková Objektivní estetika Karla Čapka 09. 05. 2016 Anotace Přesto, že je přinejmenším sporné, zda lze řadit Karla Čapka mezi představitele české filozofie, filozofické aspekty jeho tvorby a myšlení jsou opakovaně předmětem zájmu i filozofických odborných studií. Ty se zaměřují zpravidla na témata (vycházející nejčastěji z odkazů na jeho práci Pragmatismus čili filozofie praktického […]

02. 05. 2016 Zuzana Lukšová

Zuzana Lukšová Rané projevy wyclifovské eklesiologie v Husových kázáních 02. 05. 2016 Anotace Jedním z nejvýznamnějších důvodů, které vedly k Husovu odsouzení jako kacíře a jeho následnému upálení na hranici, bylo jeho pojetí církve, jež definovalo církev jako societas praedestinatorum – společenství předurčených ke spáse. Toto původně augustinovské pojetí přejal Hus od Wyclifa a přiblížil […]

14. 03. 2016 Jana Podroužková

Jana Podroužková Egon Bondy a transhumanismus 14. 03. 2016 Anotace Egon Bondy se v české filosofii proslavil především dvěma na sebe navazujícími díly, Útěchou z ontologie a Juliinými otázkami. Právě Juliiny otázky jsou hlavním textem, který Bondyho tematicky pojí s ideami některých odvětví transhumanismu. Jedná se o pozoruhodné ontologické zdůvodnění myšlenky transformace člověka, kde si […]