11. 05. 2015 Petra Chudárková

Petra Chudárková Je utilitarismus pouze pro psychopaty? 11. 05. 2015 Anotace Lidé vyznačující se vyšší mírou psychopatických rysů vykazují v porovnání s běžnými jedinci větší tendenci klonit se v případě osobních morálních dilemat k utilitárnímu řešení. Na základě výzkumu neurálních věd se zdá, že tento rozdíl je způsoben odlišnou mírou aktivace mozkových oblastí, které hrají […]

04. 05. 2015 Vojtěch Zachník

Vojtěch Zachník Jak sdílená znalost napomáhá koordinaci? 04. 05. 2015 Anotace Při setkávání se s druhými čelíme různým druhům situací od konfliktů, kde můžeme přijít k újmě, zatímco druhý získává vše, po koordinace, v nichž se cíle jednání zúčastněných jedinců shodují. Sociální interakce druhého typu vyžadují k úspěchu nejen ochotu aktérů spolupracovat, ale také řadu […]

20. 04. 2015 Robin Kopecký

Robin Kopecký Pátý Bentham 20. 04. 2015 Anotace V přednášce představím naturalistickou interpretaci utilitarismu Jeremyho Benthama, uvedu historický rámec principu užitku a jeho důkaz se zřetelem na lidské motivace, které jsou užity v části důkazu principu užitku. Ačkoliv je Benthamova psychologie redukcionistická, tak má silnou vysvětlující schopnost. Centrální tezí příspěvku je pojetí morální filosofie Benthama […]

23. 03. 2015 Jiří Kalous

Jiří Kalous Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat) 23. 03. 2015 Anotace Přes všechny procesy sekularizace společnosti a naturalizace morálky, i přes údajnou všeobecnou demoralizaci, je sex stále pojmem, který v diskursivním užití dovede v řadě situací leckoho uvést do rozpaků – o praxi, k tomuto pojmu se […]

09. 03. 2015 Michal Stránský

Michal Stránský Co by mohla být persuasivní etika? 09. 03. 2015 Anotace V roce 2010 americký filosof a neurovědec Sam Harris, takřka bezelstně, naznačil, že nejdůležitějším cílem morální filosofie je přesvědčit veřejnost o platnosti výsledků morální filosofie. Harris obratem odložil implementaci tohoto projektu na neurčito jako něco, čeho filosofové (odborníci na morální chování) doposud nejsou […]