29. 09. 2014 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Umelecké stratégie vo vedeckom výskume 29. 09. 2014 Anotace Čo sa stane, keď prehlásime svoj vedecký výskum za umelecké dielo? Akým spôsobom môžeme ako sociálni vedci benefitovať z využívania umeleckej infraštruktúry a osvojovania si metodických postupov typických pre súčasné umenie? Na pôde inštitucionálneho prístupu k umeniu a sociálnej ontológie aktérskych sietí bude v […]