Akce

20. 04. 2015 Robin Kopecký

Robin Kopecký Pátý Bentham 20. 04. 2015 Anotace V přednášce představím naturalistickou interpretaci utilitarismu Jeremyho Benthama, uvedu historický rámec principu užitku a jeho důkaz se zřetelem na lidské motivace, které jsou užity v části důkazu principu užitku. Ačkoliv je Benthamova psychologie redukcionistická, tak má silnou vysvětlující schopnost. Centrální tezí příspěvku je pojetí morální filosofie Benthama […]

23. 03. 2015 Jiří Kalous

Jiří Kalous Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat) 23. 03. 2015 Anotace Přes všechny procesy sekularizace společnosti a naturalizace morálky, i přes údajnou všeobecnou demoralizaci, je sex stále pojmem, který v diskursivním užití dovede v řadě situací leckoho uvést do rozpaků – o praxi, k tomuto pojmu se […]

09. 03. 2015 Michal Stránský

Michal Stránský Co by mohla být persuasivní etika? 09. 03. 2015 Anotace V roce 2010 americký filosof a neurovědec Sam Harris, takřka bezelstně, naznačil, že nejdůležitějším cílem morální filosofie je přesvědčit veřejnost o platnosti výsledků morální filosofie. Harris obratem odložil implementaci tohoto projektu na neurčito jako něco, čeho filosofové (odborníci na morální chování) doposud nejsou […]

23. 02. 2015 Aleš Horák

Aleš Horák Morální subjekt v rámci teorie identity 23. 02. 2015 Anotace Příspěvek pojednává o vlastnostech morálního subjektu s ohledem na teorii identity. Konkrétně jsou představeny psychologická koncepce (Derek Parfit) a animalismus (Eric T. Olson). Teorie jsou představovány s přihlédnutím k jejich významu pro etiku. Jsou zhodnoceny jejich pozitivní dopady na morální zkoumání, stejně jako […]

08. 12. 2014 Aleš Merenus

Aleš Merenus Hledání dokonalého jazyka a absolutní pravdy v české modelové hře 60. let 08. 12. 2014 Anotace Modelová hra představuje dramatický žánr, který plní roli jakési filozofické laboratoře, kde obvykle dochází k ztělesnění a zdivadelnění abstraktních filozofických kategorií, jejichž prostřednictvím dramatický autor zkoumá skutečnost a zejména stav soudobé společnosti. Přednáška bude zaměřena na dvě modelové […]