Akce

23. 11. 2015 Ivo Pezlar

Ivo Pezlar Přežití nejelegantnějšího aneb na vzhledu logického systému taky záleží 23. 11. 2015 Anotace Konkrétnímu vzhledu logických systémů se obecně nevěnuje příliš pozornosti. V přednášce se ale pokusím ukázat, že způsob reprezentace může mít mnohem větší vliv na to, jak s logikou pracujeme, než by se na první pohled mohlo zdát. Zaměřím se na […]

09. 11. 2015 Zdeněk Trávníček

Zdeněk Trávníček Logika, x-phi a confirmation bias 09. 11. 2015 Anotace Přednáška se bude zabývat možností použití formálně-logických postupů při modelování situace, kdy do argumentace vstupuje confirmation bias. Nejprve bude zkoumáno, zda (a případně jak) je možno překonat mezeru mezi tzv. čistou logikou a aplikovanou logikou pomocí Krieselova squeezing argumentu. Následně bude krátce představen confirmation […]

26. 10. 2015 Iva Svačinová

Iva Svačinová Argument(y) z reciprocity 26. 10. 2015 Anotace Argument z reciprocity je argument, v němž je navrhováno nějaké jednání „na oplátku“ za obdržené: „Měl bys za mě dneska zaplatit kávu, protože já jsem ji platil za tebe minulý týden.“ Takový argument do svých typologií zařadily dvě významné argumentační teorie: nová rétorika a pragma-dialektika. Ve […]

12. 10. 2015 Zuzana Rybaříková

Zuzana Rybaříková Jak je důležité míti členy: Russellova teorie deskripcí vs. Leśniewského pojetí jmen 12. 10. 2015 Anotace Když se Stanislaw Leśniewski dočetl o Russellově paradoxu, patrně netušil, že tato antinomie ovlivní celou jeho další akademickou dráhu. Podle zachovaných biografických črt se Leśniewski domníval, že antinomii snadno a rychle vyřeší. Řešení této antinomie pak věnoval […]

11. 05. 2015 Petra Chudárková

Petra Chudárková Je utilitarismus pouze pro psychopaty? 11. 05. 2015 Anotace Lidé vyznačující se vyšší mírou psychopatických rysů vykazují v porovnání s běžnými jedinci větší tendenci klonit se v případě osobních morálních dilemat k utilitárnímu řešení. Na základě výzkumu neurálních věd se zdá, že tento rozdíl je způsoben odlišnou mírou aktivace mozkových oblastí, které hrají […]