Akce

02. 05. 2016 Zuzana Lukšová

Zuzana Lukšová Rané projevy wyclifovské eklesiologie v Husových kázáních 02. 05. 2016 Anotace Jedním z nejvýznamnějších důvodů, které vedly k Husovu odsouzení jako kacíře a jeho následnému upálení na hranici, bylo jeho pojetí církve, jež definovalo církev jako societas praedestinatorum – společenství předurčených ke spáse. Toto původně augustinovské pojetí přejal Hus od Wyclifa a přiblížil […]

14. 03. 2016 Jana Podroužková

Jana Podroužková Egon Bondy a transhumanismus 14. 03. 2016 Anotace Egon Bondy se v české filosofii proslavil především dvěma na sebe navazujícími díly, Útěchou z ontologie a Juliinými otázkami. Právě Juliiny otázky jsou hlavním textem, který Bondyho tematicky pojí s ideami některých odvětví transhumanismu. Jedná se o pozoruhodné ontologické zdůvodnění myšlenky transformace člověka, kde si […]

07. 03. 2016 Tomáš Zelenka

Tomáš Zelenka Etika a náboženství ve filosofii Františka Mareše 07. 03. 2016 Anotace Český idealistický filosof František Mareš vyšel ve svých etických úvahách z Kantovy Kritiky praktického rozumu: přijal především pojetí autonomní etiky a požadavek odloučení mravnosti od pojmu blaženosti. Mravnost vyvěrá z lidského nitra, kde však nepůsobí ve formě rozumového imperativu, ale jako mravní cit prostředkující mezi lidskou duší […]

7. 12. 2015 Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek

Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek Nástin systému adaptivní logiky 7. 12. 2015 Anotace V dějinách není ojedinělé, že vědci pracují s teoriemi, které nejsou konzistentní. Například Antoine Lavoiser píše, že zkoumá plyn, který je vzduch a zároveň není vzduch. Přitom tyto nekonzistentní teorie nezabraňují vědcům, aby z nich odvozovali určité závěry a jiné odmítali. Takovéto […]

23. 11. 2015 Ivo Pezlar

Ivo Pezlar Přežití nejelegantnějšího aneb na vzhledu logického systému taky záleží 23. 11. 2015 Anotace Konkrétnímu vzhledu logických systémů se obecně nevěnuje příliš pozornosti. V přednášce se ale pokusím ukázat, že způsob reprezentace může mít mnohem větší vliv na to, jak s logikou pracujeme, než by se na první pohled mohlo zdát. Zaměřím se na […]