Akce

09. 05. 2016 Hana Řehulková

Hana Řehulková Objektivní estetika Karla Čapka 09. 05. 2016 Anotace Přesto, že je přinejmenším sporné, zda lze řadit Karla Čapka mezi představitele české filozofie, filozofické aspekty jeho tvorby a myšlení jsou opakovaně předmětem zájmu i filozofických odborných studií. Ty se zaměřují zpravidla na témata (vycházející nejčastěji z odkazů na jeho práci Pragmatismus čili filozofie praktického […]

02. 05. 2016 Zuzana Lukšová

Zuzana Lukšová Rané projevy wyclifovské eklesiologie v Husových kázáních 02. 05. 2016 Anotace Jedním z nejvýznamnějších důvodů, které vedly k Husovu odsouzení jako kacíře a jeho následnému upálení na hranici, bylo jeho pojetí církve, jež definovalo církev jako societas praedestinatorum – společenství předurčených ke spáse. Toto původně augustinovské pojetí přejal Hus od Wyclifa a přiblížil […]

14. 03. 2016 Jana Podroužková

Jana Podroužková Egon Bondy a transhumanismus 14. 03. 2016 Anotace Egon Bondy se v české filosofii proslavil především dvěma na sebe navazujícími díly, Útěchou z ontologie a Juliinými otázkami. Právě Juliiny otázky jsou hlavním textem, který Bondyho tematicky pojí s ideami některých odvětví transhumanismu. Jedná se o pozoruhodné ontologické zdůvodnění myšlenky transformace člověka, kde si […]

07. 03. 2016 Tomáš Zelenka

Tomáš Zelenka Etika a náboženství ve filosofii Františka Mareše 07. 03. 2016 Anotace Český idealistický filosof František Mareš vyšel ve svých etických úvahách z Kantovy Kritiky praktického rozumu: přijal především pojetí autonomní etiky a požadavek odloučení mravnosti od pojmu blaženosti. Mravnost vyvěrá z lidského nitra, kde však nepůsobí ve formě rozumového imperativu, ale jako mravní cit prostředkující mezi lidskou duší […]