Akce

31. 10. 2016 Tomáš Kufa

Tomáš Kufa Psychologická diagnostika na psychiatrii: Mezi nemocí a osobním svérázem 31. 10. 2016 Anotace „Byl jsem poučen o tom, že netrpím duševní nemocí v pravém slova smyslu, ale určitou charakterovou a temperamentovou odchylkou, která se může projevovat různými patologickými projevy…“ je v různých formulacích jedno z častých a někdy opomíjených souvětí na konci propouštěcích […]

03. 10. 2016 Roman Szomolai (5,5×11)

5,5×11 Roman Szomolai Experimentální dialog 03. 10. 2016 Anotace Dialog je běžnou součástí akademického i neakademického života. Není proto divu, že existuje značné množství rozličných přístupů k němu. Mnohým z nich se ale nedostává dostatečné pozornosti. Experimentální dialog pod vedením Romana Szomolaie tedy nabízí jedinečnou příležitost si takový alternativní přístup vyzkoušet. Cílem našeho setkání tedy […]

10. 10. 2016 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Práce, práce, práce 10. 10. 2016 Anotace Práce produktivní, práce neplacená, práce reproduktivní, práce placená, práce jako naplňování potřeb, práce jako seberozvoj, práce jako socializace, práce jako vykořisťování, práce jako disciplinace, práce jako žádost, práce jako nutnost, práce matka pokroku, práce emancipující, práce zničující, práce fyzická i intelektuální… Práce je jedním z nejbohatších […]

09. 05. 2016 Hana Řehulková

Hana Řehulková Objektivní estetika Karla Čapka 09. 05. 2016 Anotace Přesto, že je přinejmenším sporné, zda lze řadit Karla Čapka mezi představitele české filozofie, filozofické aspekty jeho tvorby a myšlení jsou opakovaně předmětem zájmu i filozofických odborných studií. Ty se zaměřují zpravidla na témata (vycházející nejčastěji z odkazů na jeho práci Pragmatismus čili filozofie praktického […]