Akce

09. 10. 2017 Daniela Glavaničová

Daniela Glavaničová Fiktívne postavy: de dicto realizmus a de re antirealizmus 09. 10. 2017 Anotace V príspevku predstavím state of art mojej teórie fiktívnych mien (Sherlock Holmes, Tengo Kawana a pod.), ktorá opúšťa opozíciu medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv. Navrhujem rozlíšiť de dicto a de re výskyt fiktívnych mien: Fiktívne mená de dicto […]

24. 04. 2017 Daniel Krchňák

Daniel Krchňák Dvě hemisféry – dva světy: Filozofické důsledky duální povahy mozku 24. 04. 2017 Anotace Asymetrie mozkových hemisfér je opředena mnoha vědeckými mýty, přesto však i seriózní vědecké výzkumy ukazují, že mozek není rozdělen na dvě poloviny náhodou. Ve své přednášce představím a filozoficky rozvedu teorii asymetrie mozkových hemisfér britského psychiatra Iana McGilchrista, která […]

10. 04. 2017 Jan Hubík

Jan Hubík Technika v Heideggerových brémských přednáškách 10. 04. 2017 Anotace V poválečných přednáškách, jež byly vydány pod názvem Brémský cyklus, se Heidegger zaměřuje na promýšlení povahy současné doby. Tuto povahu či základní určení sleduje s ohledem na motiv techniky, neboť právě technika pro něj nyní hraje klíčovou roli v rámci jeho celoživotního tázání po […]

23. 03. 2017 Místo filozofie (5,5×11)

5,5×11 Místo filozofie 23. 03. 2017 Tentokrát se 5,5×11 více zaměří na diskuzi a text samotný bude jen podpůrným materiálem. Můžete tedy přijít, i když jste text nečetli. Vítána je i znalost jiných textů na podobné téma. Jako již tradičně bude facilitátorem diskuze Roman Szomolai. Anotace Peter J. Levis, autor knihy Quantum Ontology: A Guide […]

13. 03. 2017 Josef Menšík

Josef Menšík O čem je matematika 13. 03. 2017 Anotace Navzdory představám, které v mnoha z nás mohla zanechat dávná školní léta, je matematika o nejjednodušších myslitelných entitách. Podstatou těchto entit je jejich strukturovanost. Matematika se tedy zabývá jednoduchými strukturami, je vědou o vzorech (angl. patterns). Přednáška je úvodem do matematického strukturalismu jakožto převládajícího směru […]