Akce

29. 09. 2014 Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan Umelecké stratégie vo vedeckom výskume 29. 09. 2014 Anotace Čo sa stane, keď prehlásime svoj vedecký výskum za umelecké dielo? Akým spôsobom môžeme ako sociálni vedci benefitovať z využívania umeleckej infraštruktúry a osvojovania si metodických postupov typických pre súčasné umenie? Na pôde inštitucionálneho prístupu k umeniu a sociálnej ontológie aktérskych sietí bude v […]

5,5×11

Co je to 5,5×11? Mimo již tradiční sérii přednášek, která letos jako vždy probíhá, Vám BRAK přináší další blok aktivit nazvaný 5,5×11. Ten se pokouší o jiný přístup k širokému okruhu zajímavých témat. Místo tradičního rozdělení na mluvčí a posluchače klade důraz na aktivnější roli všech zúčastněných. Klasické přednášky jsou tak nahrazeny diskuzemi, dialogem atd. […]

1 9 10 11