výbor
– Zdeněk Trávníček (předseda)
– Václav Hynčica (místopředseda)
– Martin Prokop (místopředseda)
užší kruh
– Jan Štěpánek (revizor)
Tomáš Ondráček
– Iva Svačinová
– Danica Ježová
– Jan Brázdil
– Markéta Poledníková
– Michal Stránský
– Tereza Kinská