výbor
– Zdeněk Trávníček (předseda)
– Iva Svačinová (místopředseda, pokladník, zapisovatel
Tomáš Ondráček (místopředseda)
užší kruh
– Jan Štěpánek (revizor)
– Danica Ježová
– Tereza Kunešová
– Martin Prokop
– Václav Hynčica
– Jan Brázdil
– Markéta Poledníková
– Michal Stránský