27. 11. 2019 Neri Marsili

Neri Marsili Fiction and Deception 27. 11. 2019 Spolek BRAK si Vás dovoluje pozvat na druhou přednášku tohoto semestru. Neri Marsili ve středu 27. 11. 2019 prosloví přednášku s názvem „Fiction and Deception“. Budeme se na Vás těšit! Anotace Philosophers have long tried to conceptualise the difference between fictional and non-fictional discourse. No matter how […]

29. 10. 2019 Linda Tvrdíková

Linda Tvrdíková Proč nejsou rozumová odůvodnění naší volby dostatečná? 29. 9. 2019 Spolek BRAK si Vás dovoluje pozvat na první přednášku tohoto semestru. Mgr. Bc. Linda Tvrdíková v úterý 29. 10. 2019 prosloví přednášku s názvem „Proč nejsou rozumová odůvodnění naší volby dostatečná?“ Budeme se na Vás těšit! Anotace Filosofie, právo a věda – mají […]

16. 5. 2019 Markéta Poledníková

Markéta Poledníková Filosofické základy efektivního altruismu 16. 5. 2019 Anotace Efektivní altruismus (EA) je nové globální hnutí v oblasti filantropie, jehož stoupenci kladou důraz na užití racionality a vědeckých poznatků k tomu, aby s omezenými alokovanými zdroji co nejvíce zlepšili svět. V první, popularizační části přednášky budou představena témata, kterými se EA zabývá (např. světová […]

19. 2. 2018 Michal Matulík

Michal Matulík Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu 19. 2. 2018 Anotace Alan Wilson Watts byl britským myslitelem, který se v polovině 20. století zasloužil o rozšíření východní filosofie na západ. Po představení této kontroverzní osobnosti se v přednášce zaměřím na východiska či axiomy jeho filosofie a ve zbývající části ukážu, jakým způsobem […]

11. 12. 2017 Zuzana Rybaříková

Zuzana Rybaříková V čem nám mohou být inspirací logikové Varšavské školy 11. 12. 2017 Anotace Lvovsko-varšavská škola, byla v jednou z významných škol analytické filozofie. Část její varšavské větve, Varšavská logická škola, se podílela na rozvoji moderní matematické logiky. V českém prostředí jsou tito filozofové a logikové známí pouze částečně. Toto přehlížení může být problematické […]