16. 4. 2018 Marek Vanžura

Marek Vanžura Telepistemologie – filozofie vzdálenosti 16. 4. 2018 Anotace Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku – teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení, jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch […]

19. 3. 2018 Radim Chvaja

Radim Chvaja Proč se memetika nepovedla? („Historická hypotéza“) 19. 3. 2018 Anotace V 70. letech 20. století se objevilo několik prvních příspěvků k dnes již poměrně rozsáhlému konceptu darwinistické evoluce kultury. Prvním byla memetika, z ostatních vykrystalizovala tzv. teorie dvojí dědičnosti (TDD). Tyto na první pohled podobné teorie mají nicméně odlišný osud. Zatímco memetika je dnes již mrtvý […]

5. 3. 2018 Ali Yansori

Ali Yansori Jacques Lacan: An Introduction 5. 3. 2018 Anotace The theories of Jacques Lacan have been widely applied to cultural studies, literature, gender studies, philosophy, arts, and many other fields. Lacan’s theories are notoriously obscure and complicated; the aim of the lecture is to introduce the audience to the fundamental concepts of Lacanian psychoanalysis. […]

26. 2. 2018 Jan Hendrych

Jan Hendrych Teorie a problémy percepce v analytické tradici 26. 2. 2018 Anotace Analytická filosofie je protkána linií úvah o roli vnímání v poznání světa a v jazyce, kterým toto poznání zachycujeme a vyjadřujeme. V příspěvku nejprve stručně vysvětlím základní terminologii, díky čemuž bude možné popsat základní problémy vnímání. Na pozadí těchto problémů pak bude […]

19. 2. 2018 Michal Matulík

Michal Matulík Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu 19. 2. 2018 Anotace Alan Wilson Watts byl britským myslitelem, který se v polovině 20. století zasloužil o rozšíření východní filosofie na západ. Po představení této kontroverzní osobnosti se v přednášce zaměřím na východiska či axiomy jeho filosofie a ve zbývající části ukážu, jakým způsobem […]