18. 4. 2019 Radek Návrat

Radek Návrat Ubavit se k smrti 2.0 18. 4. 2019 Anotace Energetické nároky informačních technologií (IT) jsou rostoucí a jako takové tedy propojené s problematikou klimatické změny. Kromě toho, že v dynamice naznačeného vztahu funguje pozitivní zpětná vazba, však na tento problém může být nahlíženo i z estetického hlediska. Přenos a zpracování informací, jež jsou […]

29. 11. 2018 Martin Vacek

Martin Vacek Fikcia ako metodologický prístup v metafyzike 29. 11. 2018 Anotace V prednáške predstavím filozofickú metodológiu, ktorej nevyhnutným predpokladom je fikčný diskurz. Nevyhnutnosť daného predpokladu zdôvodním nasledujúcim argumentom: 1. Pravdivosť metafyzických teórií nás zaväzuje k ich ontologickým záväzkom. 2. Je nerozhodnuteľné, ktoré metafyzické teórie sú pravdivé. C. Správna analýza metafyzického diskurzu by mala predpokladať […]

8. 11. 2018 Marek Vanžura

Marek Vanžura Telepistemologie – filozofie vzdálenosti 8. 11. 2018 Anotace Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku – teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení, jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch […]

25. 10. 2018 Jan Štěpánek

Jan Štěpánek Dummett a intuicionismus 25. 10. 2018 Anotace Právě před 111 lety vznikl v disertační práci dánského matematika L. E. J. Brouwera filosoficko-matematický směr zvaný intuicionismus. Ten od základů zpochybňoval principy, na nichž klasická matematika dodnes stojí, tj. především zákon o vyloučení třetího a s ním spojenou techniku důkazu sporem. Britský filosof Michael Dummett […]

11. 10. 2018 Iva Svačinová

Iva Svačinová Podoby sebe-přesvědčování v osobních denících 11. 10. 2018 Anotace Ve svém příspěvku se budu věnovat praxi psaní osobních deníků z hlediska teorie argumentace. Psaní deníku chápu jako aktivitu spadající do domény tzv. intrapersonální komunikace, uvažuji, že autor vede na stránkách deníku tzv. vnitřní dialog, v němž se může pokoušet o přesvědčování sebe sama. […]