13. 11. 2017 Libor Juhaňák

Libor Juhaňák K problematice vědomí u D. Dennetta 13. 11. 2017 Anotace V prezentaci se zamerím na filosofii Daniela Dennetta a jeho prístup k problematice vedomí. Dennett bývá mnohdy považován za radikálního redukcionistu, který zcela odmítá existenci vedomí ci popírá problém vedomí jako opodstatnený. Pokusím se ukázat, že taková interpretace Dennettovy pozice je nesprávná a […]

30. 10. 2017 Viktor Zavřel

Viktor Zavřel Pojem Noéma ve fenomenologii a fenomenologické filosofii 30. 10. 2017 Anotace Přednáška bude zaměřena na ústřední pojem ve fenomenologické filosofii Edmunda Husserla, na pojem Noéma. Nejprve se zaměřím na předobraz tohoto konceptu, který nacházím ve spise Logická zkoumání, následně přejdu k textu Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, s jehož pomocí pojem […]

23. 10. 2017 Václav Hynčica

Václav Hynčica Neexistující objekty: problémy kontrafaktuálního pojetí 23. 10. 2017 Anotace Kontrafaktuální pojetí neexistujících objektů je populární modální pohled na neexistující objekty a jejich vlastnosti, jenž vychází z toho, že taková tvrzení lze převézt na formu: pokud by existovalo x, pak by bylo takové a takové. To s sebou nese několik problémů, především ve spojitosti […]

09. 10. 2017 Daniela Glavaničová

Daniela Glavaničová Fiktívne postavy: de dicto realizmus a de re antirealizmus 09. 10. 2017 Anotace V príspevku predstavím state of art mojej teórie fiktívnych mien (Sherlock Holmes, Tengo Kawana a pod.), ktorá opúšťa opozíciu medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv. Navrhujem rozlíšiť de dicto a de re výskyt fiktívnych mien: Fiktívne mená de dicto […]