23. 10. 2017 Václav Hynčica

Václav Hynčica Neexistující objekty: problémy kontrafaktuálního pojetí 23. 10. 2017 Anotace Kontrafaktuální pojetí neexistujících objektů je populární modální pohled na neexistující objekty a jejich vlastnosti, jenž vychází z toho, že taková tvrzení lze převézt na formu: pokud by existovalo x, pak by bylo takové a takové. To s sebou nese několik problémů, především ve spojitosti […]

09. 10. 2017 Daniela Glavaničová

Daniela Glavaničová Fiktívne postavy: de dicto realizmus a de re antirealizmus 09. 10. 2017 Anotace V príspevku predstavím state of art mojej teórie fiktívnych mien (Sherlock Holmes, Tengo Kawana a pod.), ktorá opúšťa opozíciu medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv. Navrhujem rozlíšiť de dicto a de re výskyt fiktívnych mien: Fiktívne mená de dicto […]