09. 10. 2017 Daniela Glavaničová

Daniela Glavaničová Fiktívne postavy: de dicto realizmus a de re antirealizmus 09. 10. 2017 Anotace V príspevku predstavím state of art mojej teórie fiktívnych mien (Sherlock Holmes, Tengo Kawana a pod.), ktorá opúšťa opozíciu medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv. Navrhujem rozlíšiť de dicto a de re výskyt fiktívnych mien: Fiktívne mená de dicto […]