5. 3. 2018 Ali Yansori

Ali Yansori Jacques Lacan: An Introduction 5. 3. 2018 Anotace The theories of Jacques Lacan have been widely applied to cultural studies, literature, gender studies, philosophy, arts, and many other fields. Lacan’s theories are notoriously obscure and complicated; the aim of the lecture is to introduce the audience to the fundamental concepts of Lacanian psychoanalysis. […]

26. 2. 2018 Jan Hendrych

Jan Hendrych Teorie a problémy percepce v analytické tradici 26. 2. 2018 Anotace Analytická filosofie je protkána linií úvah o roli vnímání v poznání světa a v jazyce, kterým toto poznání zachycujeme a vyjadřujeme. V příspěvku nejprve stručně vysvětlím základní terminologii, díky čemuž bude možné popsat základní problémy vnímání. Na pozadí těchto problémů pak bude […]

19. 2. 2018 Michal Matulík

Michal Matulík Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu 19. 2. 2018 Anotace Alan Wilson Watts byl britským myslitelem, který se v polovině 20. století zasloužil o rozšíření východní filosofie na západ. Po představení této kontroverzní osobnosti se v přednášce zaměřím na východiska či axiomy jeho filosofie a ve zbývající části ukážu, jakým způsobem […]

11. 12. 2017 Zuzana Rybaříková

Zuzana Rybaříková V čem nám mohou být inspirací logikové Varšavské školy 11. 12. 2017 Anotace Lvovsko-varšavská škola, byla v jednou z významných škol analytické filozofie. Část její varšavské větve, Varšavská logická škola, se podílela na rozvoji moderní matematické logiky. V českém prostředí jsou tito filozofové a logikové známí pouze částečně. Toto přehlížení může být problematické […]

27. 11. 2017 Michal Matulík

Michal Matulík Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu 27. 11. 2017 Velice se omlouváme, ale jsme nuceni dnešní přednášku zrušit. Kolega Matulík se bohužel nemůže dostavit (z vážných logistických důvodů). Nicméně nám přislíbil, že přednášku odprezentuje příští semestr. Pokud tedy máte o přednášku zájem, můžete se na ní ještě chvíli těšit:). Anotace Alan […]