19. 2. 2018 Michal Matulík

Michal Matulík Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu 19. 2. 2018 Anotace Alan Wilson Watts byl britským myslitelem, který se v polovině 20. století zasloužil o rozšíření východní filosofie na západ. Po představení této kontroverzní osobnosti se v přednášce zaměřím na východiska či axiomy jeho filosofie a ve zbývající části ukážu, jakým způsobem […]

11. 12. 2017 Zuzana Rybaříková

Zuzana Rybaříková V čem nám mohou být inspirací logikové Varšavské školy 11. 12. 2017 Anotace Lvovsko-varšavská škola, byla v jednou z významných škol analytické filozofie. Část její varšavské větve, Varšavská logická škola, se podílela na rozvoji moderní matematické logiky. V českém prostředí jsou tito filozofové a logikové známí pouze částečně. Toto přehlížení může být problematické […]

27. 11. 2017 Michal Matulík

Michal Matulík Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu 27. 11. 2017 Velice se omlouváme, ale jsme nuceni dnešní přednášku zrušit. Kolega Matulík se bohužel nemůže dostavit (z vážných logistických důvodů). Nicméně nám přislíbil, že přednášku odprezentuje příští semestr. Pokud tedy máte o přednášku zájem, můžete se na ní ještě chvíli těšit:). Anotace Alan […]

13. 11. 2017 Libor Juhaňák

Libor Juhaňák K problematice vědomí u D. Dennetta 13. 11. 2017 Anotace V prezentaci se zamerím na filosofii Daniela Dennetta a jeho prístup k problematice vedomí. Dennett bývá mnohdy považován za radikálního redukcionistu, který zcela odmítá existenci vedomí ci popírá problém vedomí jako opodstatnený. Pokusím se ukázat, že taková interpretace Dennettovy pozice je nesprávná a […]

30. 10. 2017 Viktor Zavřel

Viktor Zavřel Pojem Noéma ve fenomenologii a fenomenologické filosofii 30. 10. 2017 Anotace Přednáška bude zaměřena na ústřední pojem ve fenomenologické filosofii Edmunda Husserla, na pojem Noéma. Nejprve se zaměřím na předobraz tohoto konceptu, který nacházím ve spise Logická zkoumání, následně přejdu k textu Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, s jehož pomocí pojem […]