8. 11. 2018 Marek Vanžura

Marek Vanžura Telepistemologie – filozofie vzdálenosti 8. 11. 2018 Anotace Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku – teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení, jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch […]

25. 10. 2018 Jan Štěpánek

Jan Štěpánek Dummett a intuicionismus 25. 10. 2018 Anotace Právě před 111 lety vznikl v disertační práci dánského matematika L. E. J. Brouwera filosoficko-matematický směr zvaný intuicionismus. Ten od základů zpochybňoval principy, na nichž klasická matematika dodnes stojí, tj. především zákon o vyloučení třetího a s ním spojenou techniku důkazu sporem. Britský filosof Michael Dummett […]

11. 10. 2018 Iva Svačinová

Iva Svačinová Podoby sebe-přesvědčování v osobních denících 11. 10. 2018 Anotace Ve svém příspěvku se budu věnovat praxi psaní osobních deníků z hlediska teorie argumentace. Psaní deníku chápu jako aktivitu spadající do domény tzv. intrapersonální komunikace, uvažuji, že autor vede na stránkách deníku tzv. vnitřní dialog, v němž se může pokoušet o přesvědčování sebe sama. […]

16. 4. 2018 Marek Vanžura

Marek Vanžura Telepistemologie – filozofie vzdálenosti 16. 4. 2018 Anotace Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku – teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení, jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch […]

19. 3. 2018 Radim Chvaja

Radim Chvaja Proč se memetika nepovedla? („Historická hypotéza“) 19. 3. 2018 Anotace V 70. letech 20. století se objevilo několik prvních příspěvků k dnes již poměrně rozsáhlému konceptu darwinistické evoluce kultury. Prvním byla memetika, z ostatních vykrystalizovala tzv. teorie dvojí dědičnosti (TDD). Tyto na první pohled podobné teorie mají nicméně odlišný osud. Zatímco memetika je dnes již mrtvý […]