25. 10. 2018 Jan Štěpánek

Jan Štěpánek Dummett a intuicionismus 25. 10. 2018 Anotace Právě před 111 lety vznikl v disertační práci dánského matematika L. E. J. Brouwera filosoficko-matematický směr zvaný intuicionismus. Ten od základů zpochybňoval principy, na nichž klasická matematika dodnes stojí, tj. především zákon o vyloučení třetího a s ním spojenou techniku důkazu sporem. Britský filosof Michael Dummett […]

11. 10. 2018 Iva Svačinová

Iva Svačinová Podoby sebe-přesvědčování v osobních denících 11. 10. 2018 Anotace Ve svém příspěvku se budu věnovat praxi psaní osobních deníků z hlediska teorie argumentace. Psaní deníku chápu jako aktivitu spadající do domény tzv. intrapersonální komunikace, uvažuji, že autor vede na stránkách deníku tzv. vnitřní dialog, v němž se může pokoušet o přesvědčování sebe sama. […]

16. 4. 2018 Marek Vanžura

Marek Vanžura Telepistemologie – filozofie vzdálenosti 16. 4. 2018 Anotace Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku – teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení, jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch […]

19. 3. 2018 Radim Chvaja

Radim Chvaja Proč se memetika nepovedla? („Historická hypotéza“) 19. 3. 2018 Anotace V 70. letech 20. století se objevilo několik prvních příspěvků k dnes již poměrně rozsáhlému konceptu darwinistické evoluce kultury. Prvním byla memetika, z ostatních vykrystalizovala tzv. teorie dvojí dědičnosti (TDD). Tyto na první pohled podobné teorie mají nicméně odlišný osud. Zatímco memetika je dnes již mrtvý […]

5. 3. 2018 Ali Yansori

Ali Yansori Jacques Lacan: An Introduction 5. 3. 2018 Anotace The theories of Jacques Lacan have been widely applied to cultural studies, literature, gender studies, philosophy, arts, and many other fields. Lacan’s theories are notoriously obscure and complicated; the aim of the lecture is to introduce the audience to the fundamental concepts of Lacanian psychoanalysis. […]