O co jde?

Další z aktivit 5,5×11 se bude věnovat dialogu nad textem. Tentokrát se tedy zaměříme na porovnávání interpretací a reakcí na předem vybraný text. Cílem tohoto čtenářského klubu je umožnit účastníkům získat názory na jimi předložený text a pomoci jim překonat interpretační potíže.

Jak tedy bude celá věc probíhat?

Každé setkání má dvě důležité fáze – přípravnou a diskuzní.

Samotná přípravná fáze má dva kroky a, jak už její název napovídá, jejím cílem je připravit vše potřebné pro diskuzi.

Na začátku přípravné fáze tedy jeden z účastníků vybere text, kterému by se chtěl věnovat. Přidá krátké komentáře o tom, proč vybral právě tenhle text a jakým částem (popř. otázkám) by se chtěl při diskuzi věnovat. Poté text (resp. Odkaz na něj) i s komentářem předá ostatním účastníkům.

V druhém kroku si ostatní účastníci přečtou text a komentáře a podle vlastního uvážení si udělají své poznámky. Je vhodné, aby si ostatní účastníci poznamenali pro ně zajímavá nebo problematická místa v textu, protože i k těm se můžeme při diskuzi dostat.

Všichni účastníci tedy v tomto bodě mají dostatek informací na to, aby se mohli plně zapojit do diskuze o textu. Přípravná fáze je tedy ukončena.

Samotné setkání účastníků tedy tvoří druhou fázi – diskuzi nad textem. Na jejím začátku bude text krátce představen a výběrce textu znovu uvede kterým pasážím a proč by se chtěl věnovat. Právě tyto pasáže budou v rámci diskuze řešeny přednostně.

Do diskuze budou ostatní účastnění přispívat především tím, jak oni danou pasáž pochopili, co si myslí o daném tématu a kde lze nalézt další relevantní informace.

Cílem celé akce není jen dobrat se konečné platné interpretace textu, nebo řešení určité otázky, ale především porovnávat jednotlivé názory a vytvářet bohatší „feedback“.

Kdy se bude akce konat?

Termíny jednotlivých diskuzí jsou:

17.10.

24.10.

21.11.

19.12.

Vždy od 17:35 do 19:05 v A11

Jak se akce zúčastnit?

Na závěr bych rád upozornil, že kvůli technicky náročnějšímu provedení je vhodné, aby se zájemci registrovali na mailu venca@hyncica.eu. Na stejný mail lze také posílat jakékoliv další dotazy a připomínky.

FAQ

Můžu se diskuze zúčastnit, i když neznám před text, který se bude probírat?

Ano. Ovšem pro plnohodnotnou účast na diskuzi je skutečně potřeba znát text.

Proč je potřeba se registrovat? Je snad akce pro někoho nepřístupná?

Registrovat se je potřeba pouze z toho důvodu, aby se k vám včas dostala informace o tom, který text bude předmětem diskuze. Zároveň je tím umožněno lepší sdílení informací o dění v rámci celé akce. Pro tyto účely je také vytvořena FB skupina.

Registrace je otevřená všem a komukoliv. Jedinou podmínkou je snad jen ovládnutí alespoň českého jazyka.

Kdy se můžu registrovat?

Kdykoliv. Ovšem čím blíže některému z termínu, tím méně času budete mít na zpracování textu na daný termín.

Můžu některé termíny vynechat?

Ano. Účast není povinná. Pokud jste text nestihli přečíst, nezajímá vás nebo máte jakýkoliv jiný důvod, není nic jednoduššího, než prostě nepřijít.

Kdo může navrhovat text?

Kdokoliv. Stačí jen napsat, nebo dát vědět na akci. Je ale vhodné, aby výběrce textu byl přítomen na diskuzi o tomto textu.

Existuje nějaké omezení toho, který text lze navrhnout?

Ano. Ve skutečnosti existují 3 podmínky, které text musí splnit.

  1. Nesmí být delší než 30 stran.
  2. Musí být dostupný na internetu (volně, nebo v rámci přístupu, jenž poskytuje MU). Nebo se musí jednat o část textu, kterou lze šířit pod fair use.
  3. Musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Ve speciálních případech se na porušení podmínek 1 a 3 lze předem dohodnout.

Jakékoliv další dotazy posílejte na mail venca@hyncica.eu. Těšíme se na Vaši účast!