Co je to 5,5×11?

Mimo již tradiční sérii přednášek vám BRAK přináší další blok aktivit nazvaný 5,5×11.

Ten se pokouší o jiný přístup k širokému okruhu zajímavých témat.
Místo tradičního rozdělení na mluvčí a posluchače klade důraz na aktivnější roli všech zúčastněných. Klasické přednášky jsou tak nahrazeny diskuzemi, dialogem atd. Záměrem je, aby každý účastník byl zároveň spolutvůrcem obsahu daného setkání. 5,5×11 se tak snaží uvést do praxe myšlenku, že každý názor je obohacující a posouvá diskuzi kupředu.

Nejedná se ovšem jen o sérii argumentačních nebo rétorických cvičení. Mimo aktivní roli účastníků se jednotlivé akce pokoušejí přinést nové informace a podněty k zamyšlení. Setkání tak bude zajímavé i pro ty z vás, kteří jste již měli tu možnost si různé druhy dialogů a skupinových řešení problémů vyzkoušet.

Na podzim a v zimě 2016 se setkání 5,5×11 budou pořádat nepravidelně, o všem se ale včas dozvíte z těchto webových stránek a z facebookové stránky BRAKu.

Podzimní program BRAKu tvoří především dvě akce.

Za prvé experimentální dialog, o kterém se více dozvíte zde.

Za druhé jde o čtení a diskuzi nad texty, jenž má vlastní stránku plnou informací zde.