Linda Tvrdíková

Proč nejsou rozumová odůvodnění naší volby dostatečná?

29. 9. 2019

Spolek BRAK si Vás dovoluje pozvat na první přednášku tohoto semestru. Mgr. Bc. Linda Tvrdíková v úterý 29. 10. 2019 prosloví přednášku s názvem „Proč nejsou rozumová odůvodnění naší volby dostatečná?“
Budeme se na Vás těšit!

Anotace

Filosofie, právo a věda – mají si tyto co říci navzájem? Mohou nám být filosofie a věda nápomocny při poznávání práva a toho, k čemu například v procesu interpretace práva dochází? Prostřednictvím interpretace dospíváme k nějakému rozhodnutí, činíme volbu, který výklad bude upřednostněn a jak bude konečné rozhodnutí vypadat. Co všechno hraje roli při našem rozhodování? Zdá se, že svou roli hraje jak rozum, tak i „cit“. Budeme diskutovat o tom, jak vypadají tyto dvě složky, jakou úlohu hrají při myšlení a rozhodování. Dále i to jestli mají své opodstatnění a zda by nakonec nemohli být soudci – stroje spravedlivějšími a lepšími rozhodci než soudci – lidé.