Markéta Poledníková
Filosofické základy efektivního altruismu
16. 5. 2019

Anotace
Efektivní altruismus (EA) je nové globální hnutí v oblasti filantropie, jehož stoupenci kladou důraz na užití racionality a vědeckých poznatků k tomu, aby s omezenými alokovanými zdroji co nejvíce zlepšili svět. V první, popularizační části přednášky budou představena témata, kterými se EA zabývá (např. světová chudoba, budoucí rizika) a také bude krátce vysvětlena prioritizace těchto problémů. Druhá, filosofická část bude zaměřena na filosofické (především normativně-etické) kořeny EA, které nacházíme např. v etice P. Singera. V krátkosti budou zodpovězeny vzájemně související otázky: Jaké je místo EA na poli normativní etiky? Je EA utilitaristický? Je EA příliš náročný („too demanding“)?

https://www.facebook.com/events/407535393435707