Martin Vacek
Fikcia ako metodologický prístup v metafyzike
29. 11. 2018

Anotace

V prednáške predstavím filozofickú metodológiu, ktorej nevyhnutným predpokladom je fikčný diskurz. Nevyhnutnosť daného predpokladu zdôvodním nasledujúcim argumentom:
1. Pravdivosť metafyzických teórií nás zaväzuje k ich ontologickým záväzkom.
2. Je nerozhodnuteľné, ktoré metafyzické teórie sú pravdivé.
C. Správna analýza metafyzického diskurzu by mala predpokladať fikčný diskurz.
V prednáške budem obhajovať premisy daného argumentu ako aj záver, ktoré z neho vyplývajú.

https://www.facebook.com/events/579756949127678/