Marek Vanžura
Telepistemologie – filozofie vzdálenosti
8. 11. 2018

Anotace

Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku – teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení, jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch Marsu anebo bezpilotní letadla (takzvané drony) nasazená v dnešních válečných konfliktech, jde o předměty, které nabízejí úrodnou půdu pro zkoumání badatelům z celé řady filozofických disciplín, epistemologií počínaje a etikou konče. Příspěvek na konkrétním případu dronů vymezí nejzajímavější filozofické otázky inherentně obsažené v zařízeních, která umožňují získávat informace a konat na dálku, přičemž mimo jiné předvede, jak se i moderní technologie mohou stát plodným zdrojem filozofických úvah, které zpětně mohou přispět k lepšímu porozumění technickým výdobytkům dnešní doby.

https://www.facebook.com/events/723241894696720/