Jan Štěpánek
Dummett a intuicionismus
25. 10. 2018

Anotace

Právě před 111 lety vznikl v disertační práci dánského matematika L. E. J. Brouwera filosoficko-matematický směr zvaný intuicionismus. Ten od základů zpochybňoval principy, na nichž klasická matematika dodnes stojí, tj. především zákon o vyloučení třetího a s ním spojenou techniku důkazu sporem. Britský filosof Michael Dummett převzal jádro intuicionismu, aby jej aplikoval na teorii významu a následně pak na všechny filosofické disciplíny. V přednášce vyložím detaily Dummettovy teorie anti-realismu včetně argumentů proti realistické pozici, podle níž mají veškerá tvrzení jednou provždy a nezávisle na pozorovateli udělenou pravdivostní hodnotu.

https://www.facebook.com/events/174509170104497/