Radim Chvaja
Proč se memetika nepovedla? („Historická hypotéza“)
19. 3. 2018

Anotace

V 70. letech 20. století se objevilo několik prvních příspěvků k dnes již poměrně rozsáhlému konceptu darwinistické evoluce kultury. Prvním byla memetika, z ostatních vykrystalizovala tzv. teorie dvojí dědičnosti (TDD). Tyto na první pohled podobné teorie mají nicméně odlišný osud. Zatímco memetika je dnes již mrtvý projekt, TDD se uchytila poměrně úspěšně. Cílem této přednášky bude na základě srovnání vývoje těchto teorií vysvětlit, proč tomu tak je. Ukážu, že memetika se svou silnou a jednoduchou tezí vyplývající z genocentrického evolučního modelu předložila projekt s tak značným předsudkem vůči konceptu replikace, že zavázala badatele k tzv. „hledání memů“. Matematické modely, ze kterých vzešla TDD, umožnily v rámci této teorie flexibilně a systematicky pracovat na teoretické i empirické úrovni.