Jan Hendrych
Teorie a problémy percepce v analytické tradici
26. 2. 2018

Anotace
Analytická filosofie je protkána linií úvah o roli vnímání v poznání světa a v jazyce, kterým toto poznání zachycujeme a vyjadřujeme. V příspěvku nejprve stručně vysvětlím základní terminologii, díky čemuž bude možné popsat základní problémy vnímání. Na pozadí těchto problémů pak bude možné vykreslit základní teorie vnímání a první část bude zakončena zdůrazněním zvláštních pojmů, které se s jednotlivými teoriemi pojí. Ve druhé části příspěvku poukáži na empirické problémy vnímání, jak s nimi pracuje psychologie, a propojit je s články, kterými je naše percepční ústrojí tvořeno. Na tomto základě se ukáži, které konceptuální hypotézy filosofie korelují s moduly nervové soustavy, a v závěrečné části navrhnu jednotný model spojující výsledky filosofické konceptuální analýzy s výsledky empirického výzkumu.