Zuzana Rybaříková
V čem nám mohou být inspirací logikové Varšavské školy
11. 12. 2017

Anotace
Lvovsko-varšavská škola, byla v jednou z významných škol analytické filozofie. Část její varšavské větve, Varšavská logická škola, se podílela na rozvoji moderní matematické logiky. V českém prostředí jsou tito filozofové a logikové známí pouze částečně. Toto přehlížení může být problematické z hlediska historie analytické filozofie. Ve svém příspěvku bych však chtěla tvrdit, že některé přínosy této skupiny filozofů nejsou pouze součástí historie filozofie, ale mohou se také uplatnit v současné filozofické diskuzi.