Michal Matulík
Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu
27. 11. 2017

Velice se omlouváme, ale jsme nuceni dnešní přednášku zrušit. Kolega Matulík se bohužel nemůže dostavit (z vážných logistických důvodů).
Nicméně nám přislíbil, že přednášku odprezentuje příští semestr. Pokud tedy máte o přednášku zájem, můžete se na ní ještě chvíli těšit:).

Anotace
Alan Wilson Watts byl britským myslitelem, který se v polovině 20. století zasloužil o rozšíření východní filosofie na západ. Po představení této kontroverzní osobnosti se v přednášce zaměřím na východiska či axiomy jeho filosofie a ve zbývající části ukážu, jakým způsobem s nimi řeší některé klasické otázky západní filosofie. Například otázky kauzality, etiky, epistemologie, osobní identity, ontologie či problematiky universálií. Přednáška si neklade za cíl podrobně reprodukovat východní filosofii ani Wattsovy názory, nýbrž nabídnout interpretaci Wattsových myšlenek s odkazem na jiné myslitele, díky kterým může posluchač získat nový pohled na filosofické problémy, které jsou mu důvěrně známé.