Libor Juhaňák
K problematice vědomí u D. Dennetta
13. 11. 2017

Anotace
V prezentaci se zamerím na filosofii Daniela Dennetta a jeho prístup k problematice vedomí. Dennett bývá mnohdy považován za radikálního redukcionistu, který zcela odmítá existenci vedomí ci popírá problém vedomí jako opodstatnený. Pokusím se ukázat, že taková interpretace Dennettovy pozice je nesprávná a naopak poukáži, že je príhodnejší chápat Dennettuv prístup k otázkám vedomí jako snahu zahrnou fenomén vedomí do rámce naturalistického obrazu sveta. Hlavním cílem prezentace tak bude predstavení tzv. heterofenomenologie, kterou Dennett navrhuje jako vedecký prístup ci metodu k výzkumu vedomí.

Záznam přednášky zde: