Viktor Zavřel
Pojem Noéma ve fenomenologii a fenomenologické filosofii
30. 10. 2017

Anotace
Přednáška bude zaměřena na ústřední pojem ve fenomenologické filosofii Edmunda Husserla, na pojem Noéma. Nejprve se zaměřím na předobraz tohoto konceptu, který nacházím ve spise Logická zkoumání, následně přejdu k textu Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, s jehož pomocí pojem Noéma již přesně charakterizuji. Ve třetí části přednášky se pokusím obě představené koncepce srovnat, a částečně tím také ukázat, že v Husserlově filosofii lze nalézt určitý vývoj pojmů, které se stanou konstitutivními pro celou fenomenologii, tj. pro filosofický směr značně ovlivňující myšlenkové proudy 20 století.

Záznam přednášky zde: