Václav Hynčica
Neexistující objekty: problémy kontrafaktuálního pojetí
23. 10. 2017

Anotace
Kontrafaktuální pojetí neexistujících objektů je populární modální pohled na neexistující objekty a jejich vlastnosti, jenž vychází z toho, že taková tvrzení lze převézt na formu: pokud by existovalo x, pak by bylo takové a takové. To s sebou nese několik problémů, především ve spojitosti s nemožnými objekty. Ve své přednášce poukáži na nejdůležitější z nich. V další části se pokusím na zmíněné problémy odpovědět pomocí jiného pojetí, vycházejícího z metafyziky možných světů A. Plantingy. Mnou navrhované řešení se tak sice od kontrafaktuálního pojetí metafyzicky liší, přesto zachovává většinu jeho intuic.

Záznam přednášky zde: