Daniel Krchňák
Dvě hemisféry – dva světy:
Filozofické důsledky duální povahy mozku

24. 04. 2017

Anotace
Asymetrie mozkových hemisfér je opředena mnoha vědeckými mýty, přesto však i seriózní vědecké výzkumy ukazují, že mozek není rozdělen na dvě poloviny náhodou. Ve své přednášce představím a filozoficky rozvedu teorii asymetrie mozkových hemisfér britského psychiatra Iana McGilchrista, která si zasloužila značnou pozornost odborné veřejnosti. Nejprve představím základní rozdíl mezi levou a pravou hemisférou, poté představím argumenty ve prospěch normativní teze požadující větší dominanci pravé hemisféry při vyšších kognitivních funkcích. Nakonec naznačím společenské a filozofické důsledky přijetí této normativní teze.

Záznam přednášky zde:

2017-04-24-Krňák,Daniel-PLAKÁT