Jan Hubík
Technika v Heideggerových brémských přednáškách
10. 04. 2017

Anotace
V poválečných přednáškách, jež byly vydány pod názvem Brémský cyklus, se Heidegger zaměřuje na promýšlení povahy současné doby. Tuto povahu či základní určení sleduje s ohledem na motiv techniky, neboť právě technika pro něj nyní hraje klíčovou roli v rámci jeho celoživotního tázání po bytí jsoucího. V přednášce se pokusím ukázat, že je třeba chápat techniku nikoli ze strany jsoucna, například jakožto prostředek sloužící k jistým účelům, nýbrž z hlediska jejího ontologického smyslu jako jistý, právě pro tuto dobu směrodatný způsob odkrývání. Pro tento způsob nahlížení je přitom zapotřebí odhlédnout od všeho „technického“ a proniknout k „podstatě“ techniky, která byla zachycena řeckým myšlením ve slově techné. V tomto směru by se zároveň měly vyvrátit časté domněky, podle kterých Heidegger techniku zavrhuje jako něco „nepřirozeného“ či špatného.

Záznam přednášky zde:

2017-04-10-Hubík,Jan-PLAKÁT