Josef Menšík
O čem je matematika
13. 03. 2017

Anotace
Navzdory představám, které v mnoha z nás mohla zanechat dávná školní léta, je matematika o nejjednodušších myslitelných entitách. Podstatou těchto entit je jejich strukturovanost. Matematika se tedy zabývá jednoduchými strukturami, je vědou o vzorech (angl. patterns).
Přednáška je úvodem do matematického strukturalismu jakožto převládajícího směru soudobé filosofie matematiky a nepředpokládá u posluchačů žádné formální matematické vzdělání. Naopak, první část přednášky je věnována právě vyjasnění podstaty axiomatického přístupu pro ty, kteří s ním nemají zkušenosti. Po objasnění vztahu strukturalismu a axiomatické metody se budu věnovat dalším variantám matematického strukturalismu, tedy alternativním způsobům, jak chápat matematické struktury.

Záznam přednášky zde:


2017-03-13-mensikjosef-plakat