Danica Ježová
Siedmy kruh, druhé okružie
06. 03. 2017

Anotace

„Povím to krátce. Když se duše vzdálí
násilně z těla, dřív než dozrál čas,
Mínós ji žene celou rozervanou
sem do sedmého kruhu jako nás.“
(Dante, Božská komedie)

Keď Dante na začiatku 14. storočia tvoril Božskú komédiu, stredovek sa v Toskánsku chýlil ku koncu. Jeho les samovrahov preto možno vnímať ako bodku za takmer tisícročnou diskusiou o samovražde v stredoveku. V príspevku budú predstavené základné názory, motívy a argumenty, ktorými do tejto diskusie prispela filozofia a teológia.

2017-03-06-jezovadanica-plakat