Jan Brázdil
Situacionistická kritika morálního charakteru
27. 02. 2017

Anotace
Od propuknutí diskuse mezi filosofickými situacionisty a etiky ctnosti uplynulo necelých 20 let. Některými je považována za zbytečnou, jinými za to nejpodstatnější, co se v etice ctnosti událo. Pro některé tato diskuse znamená konec aristotelské etiky ctnosti, pro jiné představuje živnou půdu pro rozvinutí stěžejních aspektů Aristotelovy etické teorie. Tyto antinomie jsou čím dál patrnější a celá debata působí na první pohled zmateně. Obsahem příspěvku bude představení obou diskusních stran, spolu s načrtnutím struktury a kritických bodů této diskuse. Cílem je prezentovat celou diskusi jasně a přehledně, aby bylo možné její stěžejní části podrobit kritické rozpravě.

Záznam přednášky zde:


2017-02-27-brazdiljan-plakat