Martin Prokop
Charakter filozofické argumentace:
Simulační a Doomsday argument

12. 12. 2016

Anotace
V příspěvku představím výsledek mé diplomové práce, ve které jsem analyzoval Simulační a Doomsday Argument. Podle prvního z nich žijeme v simulaci, podle druhého lidstvo brzy vyhyne. Předložím přehled předpokladů argumentů, kritiku argumentů a ukáži jejich finální analýzy, které jsou zároveň odpovědí na přijatelnost obou argumentů. Dále si položím otázku, zda jsou oba argumenty zajímavé. Říkají nám něco, co bychom měli brát vážně? Na případové studii tedy ukáži, jak současný analytický filosof předkládá a obhajuje své kontroverzní filosofické teze.

Záznam přednášky zde:


2016-12-12-Prokop,Martin-PLAKÁT.jpg